Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 22.11.2018 do 28.02.2019 16:00
Urząd Miejski w Gdańsku - WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 600 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 600 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Prezydent Miasta Gdańska ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” - WRS - wypoczynek dzieci i młodzieży.

Podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację przedstawia się następująco:

12) wypoczynek dzieci i młodzieży: 600 000 zł:

a) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej i wyjazdowej:

  • organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie kolonii i obozów: 250 000 zł,

  • organizacja półkolonii oraz zajęć opiekuńczo-edukacyjnych w okresie letnim: 350 000 zł;

Szczegółowe warunki konkursu

Reklama