Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 21.11.2018 do 15.01.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Wola
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 60 tys. PLN
Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Cel: Przeprowadzenie działań informacyjnych o dostępnej ofercie pomocy dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prezentację ofert pomocowych o zasięgu dzielnicowym w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz promocja zdrowego stylu życia

Beneficjenci: mieszkańcy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poszukujący wsparcia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

Forma realizacji zadania:

Organizacja około 5-6godzinnego wydarzenia profilaktycznego podsumowującego całoroczne działania pomocowe dla mieszkańców Dzielnicy Wola, obejmującego ok. 70 stanowisk namiotowych dla uczestników organizacji pozarządowych /samorządowych/prywatnych działających na rzecz mieszkańców Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w zakresie ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.

Preferowane działania pomocne przy planowaniu działania:

 • rekrutacja organizacji prezentujących ofertę,
 • promocja poprzez akcję plakatowo - ulotkową, banery do zawieszenia w przestrzeni publicznej, promocję internetową oraz w prasie lokalnej, (1000 plakatów A3, 300 plakatów A2, 10 000 ulotek A5, 6 banerów o wymiarach 420*120cm)
 • przygotowanie ulotek z mapką oraz harmonogramem dla uczestników i mieszkańców,
 • przeprowadzenie spotkania organizacyjnego dla uczestników w celu przekazania materiałów promocyjnych do dystrybucji oraz omówienia kwestii organizacyjnych,
 • uzgodnienie rozstawienia namiotów wraz z wyposażeniem dostosowanym do potrzeb organizacji, przy zastosowaniu rozplanowania ustawienia namiotów nie stanowiącego zagrożenia dla ochrony drzew i zieleni,
 • zapewnienie dostępu prądu uczestnikom imprezy,
 • zapewnienie poczęstunku dla mieszkańców (800 porcji) oraz naczyń jednorazowych,
 • organizacja atrakcyjnego uroczystego otwarcia z udziałem gospodarzy Dzielnicy i zaproszonych gości,
 • zapewnienie możliwości zakupu kawy/herbaty/wody dla mieszkańców,
 • zapewnienie występu artystycznego,
 • zapewnienie dokumentacji fotograficznej: dokumentacja każdego ze stanowisk, atrakcji dla mieszkańców, uroczystego otwarcia, występu artystycznego,
 • zapewnienie zabezpieczenia medycznego z karetką,
 • zgłoszenie imprezy masowej do odpowiednich służb,
 • poinformowanie odpowiednich służb o szczegółach imprezy: harmonogram, zabezpieczenie medyczne, ochrona, kontakt do osób odpowiadających za poszczególne kwestie,
 • zapewnienie wody na stanowiska oraz dla występujących na scenie,
 • zapewnienie nagłośnienia,
 • zapewnienie ochrony,
 • zapewnienie konkursów z drobnymi nagrodami rzeczowymi dla mieszkańców,
 • zapewnienie animacji integrujących rodziny,
 • zakup drobnych akcesoriów na potrzeby organizacji prezentujących ofertę
 • zapewnienie toalet dla uczestników, w tym toalet dla osób z niepełnosprawnością,
 • zapewnienie sprzątania terenu imprezy przed i po zakończeniu, zaś w trakcie trwania imprezy zapewnienie śmietników, kontenera i bieżącej obsługi terenu,
 • przygotowanie płyt z dokumentacją fotograficzną i dyplomów dla uczestników,
 • organizacja spotkania podsumowującego dla uczestników.

Warunki realizacji zadania:

 • kampania ma odbyć się 19 maja 2019 roku w parku na terenie Woli
 • artykuły promocyjne muszą zostać zaakceptowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
 • uzgodnienia dot. terenu Parku będą uzgadniane z Wydziałem Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola, zaś działań na terenie Amfiteatru – z Wolskim Centrum Kultury,
 • za prezentację ofert pomocowych przez organizację nie mogą być pobierane opłaty,
 • w przypadku otrzymania finansowania, oferent jest zobowiązany do opracowania ankietowej weryfikacji osiągnięcia rezultatów realizacji zadania,
 • kosztorys zadania ma być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów,
 • oferent ma określić wskaźniki osiągnięcia celów oraz sposób ich weryfikacji.
Reklama