Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Realizacja w formie powierzenia lub wspierania zadań w dziedzinie kultury w latach 2019-2023

Reklama
Nabór od 21.11.2018 do 19.12.2018 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Departament Kultury
Łączny budżet 5 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019-2023.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizacje w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, określonych w:

„Wieloletnim programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023”:

Rodzaj zadania:

Wpieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów.

Reklama