Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja w formie powierzenia lub wspierania zadań w dziedzinie kultury w latach 2019-2023

Reklama
Nabór od 21.11.2018 do 19.12.2018 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Departament Kultury
Łączny budżet 5 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019-2023.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizacje w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, określonych w:

„Wieloletnim programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023”:

Rodzaj zadania:

Wpieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów.

Reklama