Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 21.11.2018 do 14.01.2019 15:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Żoliborz
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Niepełnosprawni
Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

A. Organizacja imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych o charakterze integracyjnym.

Ogólne warunki realizacji zadania:

  • organizacja imprez dla osób z upośledzeniem intelektualnym i fizycznym,

  • organizacja imprez o charakterze integracyjnym,

  • nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania będzie można przeznaczyć na:

a) wynajęcie bazy sportowej do prowadzenia zajęć,

b) wypożyczenie sprzętu sportowo-rekreacyjnego, nagłaśniającego, technicznego,

c) wynagrodzenie dla instruktorów/trenerów (stawka maksymalna 40 zł. brutto za 1 godz zajęć),

d) obsługę sędziowską, medyczną i techniczną,

e) zakup nagród,

f) koszty promocji imprezy (plakaty, ulotki, strona internetowa).

B. Organizacja zajęć hipoterapii dla osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży)

Ogólne warunki realizacji zadania:

a) bezpłatne zajęcia muszą być prowadzone na terenie dzielnicy w terminie styczeń - grudzień,

b) adresatami zadania są dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami potwierdzonymi zaświadczeniami lekarskimi.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania będzie można przeznaczyć na:

a) wynajęcie bazy sportowej do prowadzenia zajęć,

b) wynagrodzenie dla instruktorów/trenerów (stawka maksymalna 40 zł. brutto za 1 godz zajęć).

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

a) doświadczenie w organizacji podobnych zadań,

b) zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania,

c) dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Żoliborz,

d) koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową,

e) spełnienie obowiązku ubezpieczenia (OC organizatora) zajęć/imprezy, o czym oferent powinien poinformować w ofercie (pkt. IV.6 – Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego) - weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty.

Reklama