Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - wsparcie

Reklama
Nabór od 21.11.2018 do 14.01.2019 15:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Żoliborz
Łączny budżet 117,5 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje do 117,5 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Opis zadania:

A. Organizacja powszechnego szkolenia sportowego prowadzonego na terenie dzielnicy Żoliborz dla dzieci i młodzieży, w tym również dla dzieci i młodzieży nie związanej formalnie z organizacją oferenta.

Ogólne warunki realizacji zadania:

a) całoroczne, stacjonarne szkolenie sportowe,

b) udział we współzawodnictwie sportowym.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania będzie można przeznaczyć na:

a) wynajęcie bazy sportowej do prowadzenia zajęć,

b) zakup sprzętu sportowego,

c) opłaty startowe,

d) transport na zawody,

e) wynagrodzenie trenerów/instruktorów (stawka maksymalna 40 zł. brutto za 1 godz zajęć).

B. Organizacja współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży, m.in.: turnieje
i mityngi o charakterze lokalnym i ogólnodostępnym.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania będzie można przeznaczyć na:

a) obsługę sędziowską, medyczną i techniczną,

b) zakup nagród, medali i pucharów,

c) wynajęcie obiektów sportowych.

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

a) doświadczenie w organizacji podobnych zadań,

b) zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania,

c) dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Żoliborz,

d) koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową,

e) wkład rzeczowy, w szczególności dysponowanie odpowiednimi zasobami materialnymi adekwatnymi do realizacji zadania,

f) wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji,

g) spełnienie obowiązku ubezpieczenia (OC organizatora) zajęć/imprezy, o czym oferent powinien poinformować w ofercie (pkt. IV.6 – Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego) - weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty

Reklama