Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych

Reklama
Nabór od 21.11.2018 do 14.01.2019 15:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Żoliborz
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Organizacja dzielnicowych turniejów i zawodów, a w szczególności:

Grand Prix Żoliborza w Biegach Przełajowych 2019 (cykl 3 biegów prowadzonych w ramach Grand Prix w trzech różnych miejscach dzielnicy Żoliborz, elektroniczny pomiar czasu (chipy), biegi dla dzieci i młodzieży w 4 kategoriach wiekowych, bieg główny w 8 kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn).

XXIV Żoliborski Bieg Mikołajkowy 2019 (elektroniczny pomiar czasu - chipy, biegi dla dzieci i młodzieży w 4 kategoriach wiekowych, bieg główny na 10 km w 8 kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn, catering dla zawodników, zakup medali dla wszystkich uczestników, animacje sportowo-kulturalne).

Środki finansowe przyznane na realizację zadania będzie można przeznaczyć na:

a) wypożyczenie sprzętu do elektronicznego pomiaru czasu,

b) wypożyczenie sprzętu sportowego i nagłośniającego,

c) obsługę sędziowską i medyczną (karetka z pełną obsługą),

d) zakup nagród i medali dla zwycięzców (I, II i III miejsce) we wszystkich kategoriach,

e) zakup medali dla wszystkich uczestników biegów,

f) wynajęcie sceny i koszty animacji,

g) koszty transportu i obsługi technicznej,

h) materiały pomocnicze do przeprowadzenia zawodów.

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

a) doświadczenie w organizacji podobnych zadań (każdy oferent musi udokumentować minimum 2 letnie doświadczenie w organizacji imprez sportowych),

b) zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania,

c) dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Żoliborz,

d) koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową,

e) wkład rzeczowy, w szczególności dysponowanie odpowiednimi zasobami materialnymi adekwatnymi do realizacji zadania,

f) wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji,

g) spełnienie obowiązku ubezpieczenia (OC organizatora) imprezy, o czym oferent powinien poinformować w ofercie (pkt. IV.6 – Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego) - weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty.

Reklama