Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Upamiętnianie historii wrocławskich kombatantów i osób represjonowanych 2019

Reklama
Nabór od 15.11.2018 do 07.12.2018 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 85 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 85 tys. PLN
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert: Upamiętnianie historii wrocławskich kombatantów i osób represjonowanych 2019.

Zadanie polegać ma na realizacji co najmniej jednego ze wskazanych poniżej działań edukacyjnych
i integracyjnych na rzecz upowszechniania historii wrocławskich kombatantów i osób represjonowanych:

  1. prowadzenie stałego punktu informacyjno-konsultacyjnego dla kombatantów i osób represjonowanych oraz wrocławian zaangażowanych w działania na rzecz upamiętniania historii,
    w tym organizacji pozarządowych,
  2. prowadzenie Czytelni Kombatanta,
  3. organizacja wystaw, seminariów, projekcji filmowych, nieformalnych lekcji historii, konkursów, spotkań ze świadkami historii i innych działań mających na celu podtrzymanie pamięci historycznej, w tym działań międzypokoleniowych,
  4. organizacja wydarzeń integracyjnych i artystycznych oraz uroczystości z udziałem wrocławskich kombatantów i osób represjonowanych.

Zadanie powinno być realizowane we współpracy ze środowiskiem kombatantów i osób represjonowanych.

Reklama