Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Promowanie zdrowia psychicznego w populacji dzieci, młodzieży i dorosłych

Reklama
Nabór od 16.11.2018 do 07.12.2018 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 200 tys. PLN
Dorośli, Dzieci, Młodzież
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert: Promowanie zdrowia psychicznego w populacji dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Wrocławia.

Zadanie polegać ma na:

  1. upowszechnianiu wiedzy o zdrowiu psychicznym i jego znaczeniu dla prawidłowego rozwoju osobistego i społecznego w populacji dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Wrocławia,
  2. kształtowaniu postaw i zachowań sprzyjających wzmacnianiu zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałaniu kryzysom w populacji dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Wrocławia,
  3. rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, szczególnie u osób z grup podwyższonego i wysokiego ryzyka np. uczniów z niepowodzeniami szkolnymi, chorych onkologicznie, osób z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym i inne,
  4. prowadzeniu różnych form pomocy i wsparcia dla osób zagrożonym kryzysem zdrowia psychicznego,
  5. udzielaniu wsparcia specjalistycznego osobom ze stanami depresyjnymi,

rozwijaniu wolontariatu na rzecz: upowszechniania wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz osób z doświadczeniem choroby psychicznej.

Reklama