Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja i prowadzenie projektu kulturalnego w 2019 roku

Reklama
Nabór od 16.11.2018 do 07.12.2018 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Kultury
Łączny budżet 1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1 mln PLN
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert: Organizacja i prowadzenie projektu kulturalnego w 2019 roku w jednym z zakresów: projekt plastyczny, projekt muzyczny, projekt teatralny, projekt interdyscyplinarny (wsparcie).

Zadanie polega na:

  • działaniach rozwijających ofertę kulturalną miasta i sprzyjających rozwijaniu praktyk uczestnictwa w kulturze, w tym włączających osoby zagrożone wykluczeniami (np. migrantów),
  • działaniach z obszaru edukacji kulturalnej i animacji,
  • działaniach kulturalnych i artystycznych realizowanych poza ścisłym centrum miasta, uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska społecznego,
  • działaniach międzynarodowych i ogólnopolskich włączających miasto w ogólnopolski, międzynarodowy obieg kulturalny, budujących relacje międzynarodowe, mogących podnieść jakość oferty w zakresie turystyki kulturalnej,
  • organizacji i przeprowadzaniu koncertów, przeglądów, konkursów, festiwali i innych wydarzeń muzycznych – projekty muzyczne,
  • organizacji i przeprowadzaniu spektakli, przedstawień przeglądów, konkursów festiwali i innych wydarzeń teatralnych, filmowych, video art. – projekty teatralne,
  • organizacji i przeprowadzaniu wystaw, konkursów, festiwali i innych wydarzeń plastycznych, fotograficznych– projekty plastyczne,
  • organizacji i przeprowadzaniu projektów kulturalnych m.in. poświęconych historii, kulturze i specyfice Wrocławia oraz imprez łączących w sobie różne obszary kultury – projekty interdyscyplinarne.

Jeżeli w proponowanym zadaniu (np. koncercie, przedstawieniu, wystawie) ma wziąć udział wykonawca czy artysta, którego obecność może wpłynąć na ocenę zadania przez komisję konkursową należy wskazać jego imię i nazwisko w ofercie. W przypadku wyboru zadania do realizacji, zmiana wykonawcy czy artysty musi zostać poprzedzona wnioskiem o aneks do umowy i zgodą Gminy Wrocław na zaproponowaną zmianę.

UWAGA! W 2019 r. w ramach niniejszego konkursu nie będą zlecane zadania publiczne dotyczące projektów wydawniczych na wszelkich nośnikach (książka, czasopismo, płyta itp.).

Reklama