Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Wyniki konkursu dotacyjnego: Edukacja - wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich

Reklama
Nabór od 10.10.2018 do 31.10.2018 10:09
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Łączny budżet 61 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa pomorskiego na rok 2018.

Komisja Konkursowa zapoznała się ze złożonymi ofertami. Jedna oferta nie spełniła kryteriów formalnych, w związku z czym do oceny merytorycznej zakwalifikowano 6 ofert. Komisja zaproponowała dofinansowanie 5 ofert złożonych w w/w konkursie.

Reklama