Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Trwa konkurs dotacyjny: Trener pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 29.10.2018 do 12.11.2018 23:59
Urząd Miasta Wrocławia
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Trener pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych. Termin składania ofert mija 12 listopada 2018 r.

Zadanie polegać będzie na tworzeniu warunków do zatrudniania osób, których poziom funkcjonowania nie pozwala na samodzielne pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia, np. poprzez organizowanie szkoleń podnoszących poziom niezbędnych umiejętności społecznych, prowadzenie grup wsparcia, prowadzenie praktyk zawodowych przy wsparciu trenerów pracy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama