Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs grantowy Santander Bank Polska: #MamyWspólneCele

Reklama
Nabór od 17.10.2018 do 12.11.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Santander Bank Polska oraz Fundacja Santander Bank Polska zapraszają do wzięcia udziału w konkursie #MamyWspólneCele. Ideą konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych jest promocja zdefiniowanych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Santander Bank Polska aktywnie angażuje się we wspieranie wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), zapraszając do współpracy różnych partnerów. W tym roku wspólnie z Fundacją Santander Bank Polska, w ramach konkursu #MamyWspólneCele oferuje swoje wsparcie organizacjom pozarządowym realizującym działania w zakresie SDGs.

Czego mogą dotyczyć projekty?

Organizacje mogą do 12 listopada zgłaszać autorskie projekty, których realizacja będzie dotyczyła jednego z SDGs wspieranych przez Santander Bank Polska. Drugi etap konkursu to głosowanie internautów na wybrany projekt. Zwycięska organizacja otrzyma od Fundacji Santander Bank Polska grant w wysokości do 30 000 zł na realizację zgłoszonego projektu.

Zasady konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie raportu https://raport.santander.pl/formularz-zgloszeniowy/

Do konkursu organizacje mogą zgłaszać autorskie projekty, których realizacja będzie dotyczyła jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju wspieranych przez Santander Bank Polska, a są to:

 • Cel 3. Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobyt
 • Cel 4. Zapewnienie wszystkim równego dostępu do powszechnej i wystandaryzowanej edukacji oraz możliwości uczenia się przez całe życie
 • Cel 5. Zagwarantowanie równości płci oraz wspieranie możliwości rozwoju i aktywności kobiet oraz dziewcząt
 • Cel 8. Promocja trwałego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego oraz godnej i produktywnej pracy dla wszystkich
 • Cel 9. Budowa trwałej i wydajnej infrastruktury, wspieranie zrównoważonego przemysłu oraz rozwijanie innowacyjności
 • Cel 11. Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
 • Cel 13. Natychmiastowe przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ich skutkom
 • Cel 17. Wzmocnienie środków wdrażania i ożywiania globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Etapy konkursu

 1. Zgłoszenia pomysłów na projekty można przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: raport.santander.pl/formularz-zgloszeniowy, w terminie od 17 października do 12 listopada 2018 r. do godziny 12:00.

 2. Maksymalnie 3 projekty, które zakwalifikują się do etapu II, zostaną poddane pod ocenę internautów w terminie od 19 listopada do 6 grudnia 2018 r.
 3. Organizacja, której projekt zdobędzie w głosowaniu internatów największą liczbę głosów internautów, otrzyma od Fundacji Santander Bank Polska grant w wysokości do 30 tysięcy złotych brutto na jego realizację.

Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Konkurs grantowy #MamyWspólneCele
Źródło: Fundacja Santander Bank Polska
Reklama