Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Podnosimy kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego!

Reklama
Nabór od 24.10.2018 do 05.11.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Gminy mogą ubiegać się o grant na realizację mikroprojektu do kwoty 150 000,00 zł (bez wkładu własnego).

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji realizuje projekt pn. „e-MISJA– rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Jego celem jest zwiększenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie stopnia wykorzystania e-usług publicznych. Bezpłatne szkolenia będą realizowane w oparciu o scenariusze tematyczne: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Oznacza to, że mieszkańcy obu województw, którzy ukończyli 25 r.ż. mogą uczestniczyć w szkoleniach, podczas których będą odkrywać zalety i zdobywać umiejętność poruszania się w przestrzeni społeczeństwa cyfrowego.

Czym w ramach projektu zajmują się Gminy?

  • Przeprowadzeniem akcji promocyjnej szkoleń i naborem uczestników szkoleń;
  • Wskazaniem/rekrutacją instruktorów, którzy odbędą kurs doskonalenia zorganizowany przez Operatora;
  • Zorganizowaniem i przeprowadzeniem szkoleń we wszystkich wskazanych obszarach;
  • Zakupem sprzętu niezbędnego do prowadzenia szkoleń;
  • Raportowaniem osiągniętych wskaźników do Operatora;

Gdzie warto zajrzeć?

Na stronie http://e-misja.com.pl/ można pobrać dokumentację projektową, w tym wzór wniosku aplikacyjnego.

Nabór trwa do 5 listopada 2018 r.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Reklama