Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs UOKiK: Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów przez organizacje konsumenckie

Reklama
Nabór od 22.10.2018 do 13.11.2018 23:59
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 15 tys. do 250 tys. PLN
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje konsumenckie, o których mowa w art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 i 650). termin składania ofert mija 13 listopada 2018 r.

Celem konkursu jest wybór projektów dotyczących ochrony konsumentów, w szczególności – informacyjnych, edukacyjnych, dotyczących pomocy prawnej i procesowej na każdym etapie sporu konsumenckiego, które będą uzupełniały, wspierały i wzmacniały istniejący system ochrony konsumentów, zwłaszcza w tych dziedzinach, które UOKiK identyfikuje jako najpoważniejsze zagrożenia na rynku konsumenckim (w tym m.in.: misselling produktów finansowych, nieuczciwe praktyki rynkowe przy sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, niewystarczający poziom wiedzy o prawach konsumentów wśród uczestników obrotu).

Wyłonione projekty trzeba zrealizować do końca 2018 r.

Celem konkursu jest również poszerzenie współpracy UOKiK z organizacjami pozarządowymi, których cele statutowe obejmują ochronę konsumentów – także tymi, które dotąd nie współpracowały z UOKiK, wspieranie innowacyjnego podejścia do ochrony konsumentów i dotarcie do wrażliwych grup konsumentów.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2018 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Ogólnej UOKiK przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (liczy się data wpływu do kancelarii)

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
(Kancelaria Ogólna).

Liczy się data wpływu do kancelarii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej UOKiK: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Reklama