Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs dotacyjny na mobilność ponadnarodową dla instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Reklama
Nabór od 31.10.2018 do 30.11.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Uwaga! Start konkursu na mobilność ponadnarodową dla instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Od 31 października do 30 listopada 2018 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie. Zainteresowany? Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, informacje znajdziesz na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-12/.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w terminie od 31 października do 30 listopada 2018 r. będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój).

Jaki jest cel konkursu?

Celem konkursu jest nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez:

  • nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć praktycznych dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, ale nie posiadają przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego.

Jak będzie wyglądać mobilność ponadnarodowa uczestników projektu?

Udział w projekcie ma umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat metod pracy z uczniem stosowanych w Austrii, Niemczech oraz Danii, tj. państwach, w których funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego. Pobyt w zagranicznych instytucjach przyjmujących realizowany będzie w formie obserwacji uczestniczącej.

Nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu z Polski będą mogli śledzić pracę instruktorów za granicą, wchodząc w ich środowisko pracy. Bezpośrednie i samodzielne poznanie stosowanych praktyk wpłynie na zwiększenie wartości i potencjału działań edukacyjnych prowadzonych przez polskich nauczycieli i instruktorów, a wzrost kompetencji zawodowych przyczyni się do wyższej jakości świadczonej przez nich pracy.

Dodatkowo kandydaci na instruktorów praktycznej nauki zawodu, posiadający odpowiedne kwalifikacje, będą mogli ukończyć kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora.

Jakie dofinansowanie możesz dostać?

Wartość projektu to maksymalnie 100 000 EUR.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, szukaj informacji na https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-12 lub skonsultuj się, wysyłając wiadomość pod adres e-mail: konkurs.mobilnosc@MIiR.gov.pl


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Pobierz

Pliki do pobrania

Reklama