Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Wyniki konkursu MSWiA: Organizacja warsztatów dotyczących pozyskania wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania...

Reklama
Wyniki konkursu MSWiA: Organizacja warsztatów dotyczących pozyskania wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania i braku aktywności fizycznej
Nabór od 12.10.2018 do 18.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Komisja Konkursowa wybrała realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Organizacja 4-dniowych warsztatów szkoleniowych dotyczących pozyskania wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania i braku aktywności fizycznej NPZ.CO1_1.2_6_2018(1).

Oferenci mogą wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do 18 października 2018 r. do godz. 16:15, na adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Zdrowia
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ, Odwołanie oferenta dotyczące konkursu na realizację zadania NPZ.CO1_1.2_6_2018(1).
O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej urzędu: Wyniki konkursu.

Reklama