Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Nabór do programu MKiDN „Ochrona Zabytków”

Reklama
Nabór od 03.10.2018 do 31.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rozpoczął się nabór do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków”. Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, a także zwrócenie uwagi na obiekty mające szczególne znaczenie dla historii i tradycji – zarówno w kontekście ogólnoświatowym, jak lokalnym. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł. Nabór wniosków kończy się 31 października.

Priorytetem będzie dofinansowanie prac przy obiektach najbardziej zagrożonych, zabytkach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, miejscach uznanych za Pomniki Historii, a także posiadających wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Kluczowym efektem działań realizowanych w ramach programu jest stworzenie trwałych podstaw dla harmonijnego funkcjonowania obiektów zabytkowych podlegającym dynamicznym, nierzadko nieodwracalnym zmianom otoczeniu. Dzięki realizacji zadań programu obiekty zabytkowe, zachowując status materialnych świadectw minionych wieków, pozostaną integralną, pełnoprawną częścią czasów obecnych i przyszłych.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych:

  • przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania,
  • dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania,
  • przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków),
  • przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków) dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się podmioty posiadające osobowość prawną oraz siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Szczegółowe informacje pomocne w składaniu wniosków : (m.in. wykaz kosztów kwalifikowanych kryteria oceny wniosków, wykaz załączników składanych przez beneficjenta)

  1. Regulamin
  2. Wytyczne

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI). Szczegółowe wskazówki na temat założenia konta oraz zasad korzystania z systemu EBOI zawarte są w osobnej instrukcji opublikowanej na stronie internetowej ministerstwa, zwanej dalej instrukcją „Krok po kroku”.

  1. Instrukcja „krok po kroku” od założenia konta do złożenia i wysłania wniosku

Adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/

Adres korespondencyjny:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Departament Ochrony Zabytków

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Reklama