Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Reklama
Nabór od 08.01.2018 do 29.01.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Oferty należy składać do 29 stycznia 2018 r.

W ramach priorytetu rozwoju turystyki i krajoznawstwa zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1) działalność turystyczno – krajoznawczą w Województwie,

2) rozwój produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej Województwa,

3) promowanie walorów turystycznych regionu,

4) ratownictwo i ochrona turystów w regionie.

Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji publicznego zadania Województwaw zakresie turystyki i krajoznawstwa należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: https://opolskie.engo.org.pl

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 29.01.2018 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pok. 150 lub pok. 151, ul. Piastowska 14 w Opolu lub w sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, w siedzibie przy ul. Żeromskiego 3 w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama