Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 08.01.2018 do 31.01.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018. Termin na składanie ofert do 31 stycznia 2018 r.

W ramach konkursu przewiduje się wsparcie wydarzeń kulturalnych i artystycznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych na tereniewojewództwa zachodniopomorskiego i kierowanych do jego mieszkańców. Zadania mogą być realizowane w różnej formie, np. poprzez organizację: koncertu, spektaklu, widowiskaplenerowego, wystawy, festiwalu, przeglądu, imprezy filmowej lub interdyscyplinarnej.

Zarząd Województwa informuje o naborze kandydatów – osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Termin składania wniosków (nabór kandydatów do komisji konkursowej) do 22 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama