Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs MSWiA: Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom

Reklama
Nabór od 09.01.2018 do 29.01.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom”. Oferty należy składać do 29 stycznia 2018 r.

ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

  • Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci.
  • Rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci, w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami.
  • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci.
  • Organizowanie/prowadzenie szkoleń dla osób z grup profesjonalnie zaangażowanych w poszukiwania osób zaginionych, w szczególności zaginionych dzieci.
  • W ramach wspierania ustawowych działań Policji w obszarze poszukiwań osób zaginionych udzielanie pomocy rodzinom osób zaginionych, przede wszystkim w zakresie wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego.

Realizacja zadania przyczyniać się ma do wsparcia Policji w zakresie poszukiwań osób zaginionych, jak najszybszego odnalezienia zaginionego dziecka, poprzez przede wszystkim zbieranie i analizowanie informacji na temat zaginionego dziecka, przekazywanie tych informacji Policji oraz opiekunom dziecka, włączanie mediów w działania poszukiwawcze.

Oferty należy składać do 29 stycznia 2018 r.

  • korespondencyjnie na adres: Departament Komunikacji Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom”,
  • bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
    i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Reklama