Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Szczecin. Konkursy dotacyjne: Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 09.01.2018 do 30.01.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Szczecin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. Oferty należy składać do 30 stycznia 2018 r.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin

1. Nazwa zadania

  1. Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (DDPS) w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie.
  2. Prowadzenie Klubu Seniora w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie.

Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie.

Lokal przy ul. Młodzieży Polskiej 28 przeznaczony na działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora został zaadoptowany i wyposażony przez Gminę Miasto Szczecin. Lokal umiejscowiony jest na parterze i zaprojektowany tak, aby był dostępny i spełniał potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.

W ramach działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora wsparciem objęte zostaną osoby w wieku 60+, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Klub Seniora są placówkami świadczącymi usługi dla mieszkańców Gminy Miasta Szczecin.

Przewiduje się udostępnienie Seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Wynikiem tych działań będzie zmiana sytuacji seniorów, ich aktywizacja oraz integracja.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama