Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Gorzów Wlkp. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie Banku Żywności dla potrzebujących mieszkańców

Reklama
Nabór od 10.01.2018 do 31.01.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Oferty należy składać do 31 stycznia 2018 r.

Rodzaj zadania:

Prowadzenie Banku Żywności dla potrzebujących mieszkańców Gorzowa Wlkp.

Wysokość dotacji na realizację zadania:

  1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2018 r. wynosi 30.000,00 zł.
  2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem oraz w przypadku zapisania w budżecie miasta Gorzowa Wlkp. na realizację zadania kwot innych niż przewidziane niniejszym konkursem.

Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300 z późn. zm.).

Oferta winna być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 31 stycznia do godz.15:00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama