Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Poznań. Konkurs dotacyjny: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Reklama
Nabór od 12.01.2018 do 02.02.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydenta Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania miasta Poznania na rzecz społeczności Rad Osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2018 roku. Oferty należy składać do 2 lutego 2018 r.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:

Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku.

Planowane wydatki w 2018 roku: 211 962,00 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

 

 

Reklama