Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs MSiT: Program dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach...

Reklama
Konkurs MSiT: Program dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy
Nabór od 17.01.2018 do 31.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór ofert w ramach „Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2018 roku”. Oferty należy składać do 31 października 2018 r.

Celem „Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej osób niepełnosprawnych do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2018 roku” jest:
1) stworzenie zawodnikom kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych optymalnych warunków przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach
paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy;
2) zapewnienie zawodnikom kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego, nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Oferty na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

1) polskie związki sportowe;

2) Polski Komitet Paraolimpijski.

Do oferty o dofinansowanie zadań należy dołączyć:

  1. preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze;
  2. harmonogram planowanych działań;
  3. preliminarz kosztów pośrednich;
  4. zestawienie zawodników pobierających stypendia sportowe;
  5. statut oferenta.

Oferty wraz z załącznikami należy składać do 31 października 2018 r. osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP.

Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Oferenta oraz nazwę zadania z adnotacją „Dofinansowanie ze środków budżetu państwa”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Reklama