Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Łódź. Mikrogranty-pakiety rozwojowe dla organizacji i grup nieformalnych planujących ekonomizację

Reklama
Nabór od 23.01.2018 do 13.02.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS ogłasza konkurs na pakiety rozwojowe. Środkami w wysokości od 1500 zł do 5000 zł wspieramy łódzkie organizacji pozarządowe, nieprowadzące działalności gospodarczej lub odpłatnej, ale planujące ekonomizację oraz grupy nieformalne planujące rejestrację w formie stowarzyszenia/fundacji z działalnością odpłatną lub gospodarczą.

Grant może być przeznaczony na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, zrealizowania działań (np. warsztatów) jako pilotażowych działań budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej, usługi promocyjne i marketingowe i in.

Okres realizacji działań w projekcie to max. 10 miesięcy – od 01.03.18 r. do 31.12.18 r.

Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres apakowska@opus.org.pl.

Termin składania wniosków: od 23.01.2018 do 13.02.2018 do godziny 23.59.

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10 90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38), poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie. Osoby do kontaktu:

Agnieszka Furmaniak afurmaniak@opus.org.pl

Wioletta Gawrońska wgawronska@opus.org.pl

Magdalena Mirys mmirys@opus.org.pl

Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl.

Regulamin i wniosek załączone poniżej.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).

Pobierz

Źródło: Centrum OPUS
Reklama