Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

5 inicjatyw społecznych w Szczytnie z grantami!

Reklama
Nabór od 25.01.2018 do 25.02.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Konkurs grantowy „Szczytno dla środowiska” został rozstrzygnięty. Fundacja Veolia Polska nagrodziła 5 najciekawszych pomysłów na inicjatywy odpowiadające na społeczne i środowiskowe wyzwania miasta.

19 stycznia br. poznaliśmy laureatów konkursu grantowego „Szczytno dla środowiska”. Konkurs organizowany został przez Fundację Veolia Polska przy wsparciu Urzędu Miasta w Szczytnie. Spotkanie z laureatami konkursu miało miejsce w Urzędzie Miasta i uroczyście otworzyła je Burmistrz Miasta Szczytno – pani Danuta Górska.

Nagrodzone organizacje będą realizować działania związane z kształtowaniem postaw proekologicznych w środowisku szkolnym wśród dzieci i młodzieży, zwiększaniem wiedzy na temat bioróżnorodności i ochrony przyrody oraz organizować aktywności dla seniorów ze Szczytna i okolic. Zwycięskie projekty otrzymają wsparcie finansowe od Fundacji Veolia Polska w wysokości 5 000 zł. każdy.

- Wśród wyróżnionych w konkursie projektów znalazły się inicjatywy skierowane do wielu grup społecznych, a do ich realizacji zaproszone zostały różne organizacje społeczne, a także nadleśnictwo, towarzystwa przyrodnicze czy szkoły. Zapewni to projektom długofalowość i ułatwi organizację kolejnych inicjatyw na rzecz środowiska w przyszłości. – powiedziała Agnieszka Kazimierska, koordynator projektów Fundacji Veolia Polska.

- Mamy nadzieję, że realizacja projektów wniesie konkretną wartość dla lokalnej społeczności, zainspiruje ją do dbania o wspólną przestrzeń i środowisko naturalne w naszej miejscowości. Trzymamy kciuki za wszystkie organizacje. – dodał Marek Kaszkowiak, prezes zarządu Veolia Szczytno.

Konkurs „Szczytno dla środowiska” to drugi etap pilotażowego programu inwestycji społecznych Fundacji Veolia Polska. W ramach programu została przeprowadzona lokalna diagnoza wyzwań ekologicznych w Szczytnie, cykl konsultacji środowiskowych z przedstawicielami organizacji społecznych, pogłębione wywiady z lokalnymi liderami, a także spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta. Trzeci etap to sesje edukacyjne dla nagrodzonych organizacji, podczas których liderzy lokalni wraz z partnerami będą dopracowywać swoje pomysły, w tym szczególnie działania edukacyjne i informacyjne skierowane do wszystkich mieszkańców. Projekty będą realizowane do kwietnia b.r.

Jednym z wielu obszarów działania Fundacji Veolia Polska jest rozwój współpracy międzysektorowej pomiędzy lokalnym biznesem, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego. Zależy nam, aby nasze programy w sposób długofalowy wspierały zrównoważony rozwój miast - mówi Jowita Mytnik Skała, prezes Fundacji Veolia Polska. – Dbałość o budowanie wspólnej wartości z interesariuszami i świadomości wokół tematów środowiskowych związanych z bioróżnorodnością, walką ze zmianami klimatycznymi czy wsparciem gospodarki cyrkularnej, to naturalne zobowiązania CSR Grupy Veolia, które Fundacja wspiera - dodała.

Szczegółowe informacje na temat Laureatów Konkursu i nagrodzonych projektów, są dostępne na stronie www.fundacja.veolia.pl

Lista zwycięskich projektów w konkursie „Szczytno dla środowiska”:

1. Projekt "Ogród nauki" Społeczności Szkoły Podstawowej nr 2, który ma na celu zaprojektowanie i stworzenie ogrodu do nauki plenerowej na terenie szkoły.

2. Projekt "Czysta wiosna w Szczytnie" Stowarzyszenia Uczeń zajmie się przeprowadzeniem akcji informacyjnej na temat ochrony środowiska, zorganizuje pokaz mody z użyciem ubrań z recyclingu, przeprowadzi konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej i zajęcia dedykowane przyrodzie.

3. Projekt "Sztuka bioróżnorodności" Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności, planuje stworzenie instalacji ekologiczno artystycznej w postaci ścianki z roślin miododajnych.

4. Projekt "Eko kuchnia dla seniora" Stowarzyszenia Uniwersytet III wieku zapewni warsztaty kulinarne z dietetykiem na temat zdrowego żywienia dla seniorów.

5. „Ekologia od kuchni” Fundacji na Rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej Idea zorganizuje warsztaty fotograficzne dla seniorów i ich wnuków, podczas których uczestnicy samodzielnie wykonają aparaty fotograficzne z pustych puszek po kawie, odbędą się również warsztaty ceramiczne i kulinarne.

Źródło: inf. nadesłana
Reklama