Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Pomorskie. Zwiększ konkurencyjność na pomorskim rynku pracy

Reklama
Nabór od 31.01.2018 do 15.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Pomóż znaleźć zatrudnienie młodym bezrobotnym, nie uczącym się i nie szkolącym, a osobom pracującym udziel wsparcia w znalezieniu stabilnego zatrudnienia lub podwyższeniu ich kompetencji. Łap szansę, jaką dają Fundusze Europejskie! Zdobądź nawet do miliona złotych na swoje działania z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dzięki pozyskanym środkom zorganizujesz indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia, praktyki, staże, pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. To tylko kilka działań, jakie możesz uwzględnić w swoim projekcie.

Co zrobić? To proste.

Weź udział w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Jego celem jest m.in. wyłonienie projektów zwiększających możliwość zatrudnienia osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, w szczególności pozostających bez pracy i nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, a także osób (których udział w projekcie powinien stanowić do 40% uczestników projektu): zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, a także tych których m.in. zarobki nie przekraczają płacy minimalnej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje, podmioty będące agencją zatrudnienia, instytucją szkoleniową, instytucją dialogu społecznego, ale także związki zawodowe, organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe realizujące zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Pula środków na konkurs to 15 000 000 zł.

Zapoznaj się z zasadami konkursu.

Przenieś swój plan na formularz wniosku i złóż projekt. Możesz to zrobić sam albo w partnerstwie.

Pamiętaj! Największym sukcesem są przedsięwzięcia wynikające z Twojej wiedzy i doświadczenia.

Reklama