Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Pomorskie. Wsparcie dla imigrantów i reemigrantów

Reklama
Nabór od 31.01.2018 do 15.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Reprezentujesz instytucję, podmiot, który działa na rzecz wspierania imigrantów, reemigrantów albo repatriantów? Pomagasz im w zaaklimatyzowaniu się w polskich warunkach? Chcesz ich aktywizować zawodowo, pomóc w znalezieniu pracy? To łap szansę, jaką dają Fundusze Europejskie! Zdobądź nawet do miliona złotych na swoje działania z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dzięki pozyskanym środkom zorganizujesz indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia, praktyki, staże, pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. To tylko kilka działań, jakie możesz uwzględnić w swoim projekcie, oferując wsparcie młodym osobom będącym imigrantami czy reemigrantami.

Co zrobić? To proste.

Weź udział w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Jego celem jest m.in. wyłonienie projektów zwiększających możliwość zatrudnienia osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, w szczególności pozostających bez pracy i nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, a także imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia) i reemigrantów.

Jednym z warunków konkursowych jest uwzględnienie w projekcie wsparcia dla imigrantów, reemigrantów i repatriantów, którzy powinni stanowić nie więcej niż 40% wszystkich uczestników projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje, podmioty będące agencją zatrudnienia, instytucją szkoleniową, ale także instytucją partnerstwa lokalnego, czy instytucją dialogu społecznego na rynku pracy.

Pula środków na konkurs to 15 000 000 zł.

Zapoznaj się z zasadami konkursu.

Przenieś swój plan na formularz wniosku i złóż projekt. Możesz to zrobić sam albo w partnerstwie.

Pamiętaj! Największym sukcesem są przedsięwzięcia wynikające z Twojej wiedzy i doświadczenia.

Reklama