Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

UE: Nabór na projekty pilotażowe z zakresu likwidacji barier przygranicznych

Reklama
Zgodnie z zapowiedzią ogłoszoną w komunikacie z 20 września 2017 r. pt. „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE” Komisja Europejska ogłosiła 1 lutego 2018 r. nabór na projekty pilotażowe z zakresu likwidacji barier przygranicznych.

Projekty pilotażowe mogą dotyczyć kwestii związanych z:

  • zatrudnieniem,
  • zdrowiem,
  • transportem,
  • wielojęzycznością,
  • współpracą instytucji.

Projekty mogą być poświęcone np. ujednoliceniu norm prawnych czy pokonywaniu przeszkód natury administracyjnej.

Dofinansowanie może sięgnąć maksymalnie 20 tys. euro, a projekt może trwać do 15 miesięcy.

Wybrane przedsięwzięcia będą stanowić podstawę badania innowacyjnych sposobów na rozwiązanie problemów związanych z granicami. Ich wyniki zostaną podsumowane w końcowym kompendium, które zostanie szeroko rozpowszechnione.

W procedurze składania wniosków może uczestniczyć każdy organ publiczny, który zechce zaangażować się w opracowywanie rozwiązań problemów związanych z granicami w swoim obszarze kompetencji.

Komisja wybierze maksymalnie 20 projektów pilotażowych, a kryteriami wyboru będą wysoka wartość demonstracyjna i potencjał do powielania.

Termin na składanie wniosków mija 30 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.b-solutionsproject.com.

Reklama