Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Pomorze Zachodnie. Otwraty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Reklama
Nabór od 07.02.2018 do 27.02.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2018 r. Termin na składanie ofert: od 7 lutego 2018 do 27 lutego 2018 r.

Zarząd Województwa informuje o naborze kandydatów – osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie. Termin składania wniosków (nabór kandydatów do komisji konkursowej): od dnia 7 lutego 2018 r. do 20 lutego 2018 r. Szczegóły na www

Reklama