Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 07.02.2018 do 27.02.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku z zakresu realizacji projektów wybranych w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Oferty należy składać do 27 lutego 2018 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz inicjatyw obywatelskich przyczyniających się do rozwoju Województwa w szczególności o charakterze sportowym, a także wykonując postanowienia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku z zakresu realizacji projektów wybranych w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Na realizację zadania, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty ogółem 1 241 665.

W ramach konkursu zlecone będą zadania wybrane na podstawie Uchwały Nr 1910/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, tj.:

  1. „Rusz się z domu! czyli najciekawsze wydarzenia sportowe w Twojej okolicy”, tj. organizacja nieodpłatnych zawodów pływackich, zajęć squasha dla dzieci i młodzieży, zajęć z nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży, zajęć pływania korekcyjnego dla dzieci, młodzieży i seniorów, zajęć nurkowania dla młodzieży i dorosłych, a także nauki pływania z elementami korekty wad postawy i rehabilitacji dla osób z terenu powiatów miechowskiego oraz proszowickiego;
  2. „Rozwój psychofizyczny młodego pokolenia przy stole pingpongowym i na boisku piłki siatkowej”, tj. organizacja cyklicznych i nieodpłatnych zajęć sportowych dla jak największej liczby dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z terenu powiatu nowotarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem takich dyscyplin jak: tenis stołowy i siatkówka, a także organizacja zawodów sportowych i letniego obozu sportowo – wypoczynkowego;
  3. „Rozwój szkolenia piłki nożnej w K.S Wiarusy Igołomia oraz zakup sprzętu sportowego”, tj. organizacja nieodpłatnego szkolenia z zakresu piłki nożnej, według metodologii „Coerver Coaching”, cyklicznych i bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z terenu powiatu krakowskiego w szczególności gminy Igołomia – Wawrzeńczyce oraz miejscowości ościennych;
  4. „Siatkówka w Krakowie ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami siatkówki II edycja”, tj. organizacja cyklicznych i nieodpłatnych zajęć sportowych z elementami siatkówki dla dzieci i młodzieży;
  5. „My też możemy razem - integracja mieszkańców powiatu brzeskiego a w szczególności Dobrociesza i Wojakowej”, tj. organizacja cyklicznych i nieodpłatnych zajęć sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców powiatu brzeskiego;
  6. „Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży przez Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego UNIA w Oświęcimiu”, tj. organizacja cyklicznych i bezpłatnych zajęć łyżwiarstwa figurowego dla jak największej liczby dzieci i młodzieży – aktualnych zawodników oraz przyszłych adeptów tej dyscypliny – w postaci tańca, baletu, akrobatyki sportowej, zajęć ogólnorozwojowych oraz innych aktywności ruchowych. Zadanie adresowane jest do mieszkańców Małopolski Zachodniej, a zwłaszcza powiatu oświęcimskiego w przedziale wiekowym od 4 do 16 lat;
  7. „Gmina Tarnów w formie”, tj. organizacja cyklicznych i bezpłatnych zajęć sportowych w tym: aerobiku, jogi i zumby dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu tarnowskiego;
  8. „Radość tworzenia bez barier – bezpłatne zajęcia taneczno-akrobatyczne”, tj. organizacja cyklicznych i bezpłatnych zajęć taneczno-akrobatycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat z terenu powiatu chrzanowskiego;

Celem konkursu jest aktywizacja sportowa mieszkańców województwa małopolskiego, przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, a także wyrównanie szans i różnic społecznych, kształtowanie przez sport postaw zgodnych z duchem fair play, jak i postaw obywatelskich, poprzez zapewnienie bezpłatnych zajęć sportowych, pobudzając jednocześnie świadomość w zakresie zdrowego trybu życia.

Zadania realizowane będą w terminie: nie wcześniej niż od 9 marca 2018 r. i nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Przewiduje się wybór i dofinansowanie po jednej ofercie dla każdego z zadań, obejmującej cały zakres danego projektu.

Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków - parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku z zakresu realizacji projektów wybranych w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Turystyki i Sportu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 lutego 2018 roku.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama