Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Granty dla gmin na konsultacje z mieszkańcami (rekrutacja)

Reklama
Nabór od 07.02.2018 do 28.02.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Do końca lutego br. trwa rekrutacja gmin do udziału w projekcie grantowym "Dobre konsultacje, dobry plan". Uczestnicy (gminy) otrzymają grant na konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego. W projekcie bierze już udział 25 gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego - wszyscy uczestnicy realizują konsultacje wykorzystując środki grantu.

Gminy wyłonione w procesie rekrutacji wraz z realizatorami projektu - Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych i Fundacją Stabilo - przygotują Indywidualne Plany Konsultacji (IPK) dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych konkretnych inwestycji. Plany te zostaną ocenione przez powołany w Federacji zespół (z udziałem planistów/urbanistów, specjalistów planowania przestrzennego, specjalistów konsultacji), który przyzna granty na realizację zaplanowanych konsultacji gminom zakwalifikowanym do projektu. Wykorzystanie grantu, czyli przeprowadzenie konsultacji, odbędzie się w 2018 roku.

Szerokie informacje o projekcie "Dobre konsultacje, dobry plan" zostały zebrane w zakładce "Partycypacja w planowaniu". Zamieszczone są w niej także procedury projektu, opisujące jego przebieg, cel i wymagania. O przykładach działań finansowanych z grantu można przeczytać w informacji "Konsultacje z mieszkańcami przy wsparciu grantu", a o Forum Konsultacyjnym, czyli spotkaniach sieciujących dla uczestników w informacji "Konsultacje społeczne i planowanie przestrzenne".

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz formularzem aplikacyjnym:

Regulamin rekrutacji do projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" (dodatkowy nabór) >>> Formularz aplikacyjny dla gmin do projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" (wersja .pdf) >>> Formularz aplikacyjny dla gmin do projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" (wersja edytowalna .docx) >>>

Reklama