Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Prowadzenie Centrum Informacyjnego na Ostrowie Tumskim

Reklama
Nabór od 09.02.2018 do 01.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Centrum Informacyjnego na Ostrowie Tumskim w roku 2018. Oferty należy składać do 1 marca 2018 r.

Zadanie polegać ma na:
1. Prowadzeniu centrum informacyjnego na Ostrowie Tumskim przez 7 dni w tygodniu od 10 marca 2018 roku do 30 grudnia 2018 roku (od 10 marca do 31 marca 2018 r.: od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-16.30, w sobotę w godz. 9.30-15.30, w niedzielę w godz. 14.00-16.00; od 01 do 30 kwietnia 2018 r.: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-17.30, w sobotę w godz. 9.30-15.30 i w niedziele w godzinach 14.00-16.00; od 01 maja do 30 września 2018 r.: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-18.00, w sobotę w godz. 9.30-17.00 i w niedziele w godzinach 14.00-17.30; od 01 października do 30 grudnia 2018 r.: od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-16.30, w sobotę w godz. 9.30-15.30, w niedzielę w godz. 14.00-16.00; z wyłączeniem dni: 29 marca - 02 kwietnia 2018 r., 31 maja 2018 r., 15 sierpnia 2018 r., 29 października – 02 listopada 2018 r., 11 listopada 2018 oraz 23-26 grudnia 2018 r.

2. Współpracy z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi.

3. Udzielaniu przez pracowników Centrum aktualnych informacji o miejscach i obiektach o wartości historycznej i artystycznej oraz o wydarzeniach kulturalnych na Ostrowie Tumskim i we Wrocławiu, (między innymi materiały informacyjne, spotkania, prelekcje, wystawy, koncerty, itp.).

4. Udzielaniu przez pracowników Centrum aktualnych informacji o formach pomocy społecznej, socjalnej i innej finansowanej lub współfinansowanej ze środków Miasta Wrocław i innych publicznych.

5. Wykorzystaniu w działalności Centrum technologii multimedialnych oraz mediów elektronicznych (np. portali społecznościowych, blogów, newsletterów).

6. Pozyskiwaniu, produkcji i dystrybucji materiałów informacyjnych, promocyjnych i medialnych dotyczących działalności Centrum (np. logotyp, ulotki, plakat) oraz promujących Ostrów Tumski i Wrocław (np. ulotka, broszura, film promocyjny, plakat, strona internetowa).

7. Zorganizowaniu wolontariatu w Centrum Informacyjnym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama