Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 12.02.2018 do 02.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży województwa śląskiego. Oferty należy składać do 2 marca 2018 r.

Cel konkursu:

Szeroko rozumiane działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w szczególności bezpieczeństwa:

  • w domu,
  • na ulicy,
  • nad wodą,
  • w sieci,
  • w szkole, itp.

Oferty, należy składać w terminie do 2 marca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6 kwietnia 2018 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, ale potwierdzona pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Międzywydziałowe Zespoły Zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama