Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Reklama
Nabór od 12.02.2018 do 02.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Oferty należy składać do 2 marca 2018 r

Cel konkursu

Wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, które będą realizowane w terminie od 30 marca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Zadania, zgłaszane do konkursu, mogą być realizowane w szczególności poprzez:

- organizację konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, konkursów, innych imprez o tematyce gospodarczej oraz promujących przedsiębiorczość;

- promowanie atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości eksportowych Województwa Śląskiego.

Priorytetowo będą traktowane oferty dotyczące zagadnień z zakresu polityki młodzieżowej i rozwoju współpracy międzypokoleniowej, jako stymulatora rozwoju gospodarczego województwa.

Oferty należy składać w terminie do 2 marca 2018 r. - rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30 marca 2018 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje, potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Międzywydziałowe Zespoły Zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama