Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Gdańsk. Wyniki konkursu dotacyjnego: Realizacja zadań z zakresu aktywności obywatelskiej - WRS - regranting

Reklama
Nabór od 13.02.2018 do 12.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Gdańska ogłosił wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok w zakresie: „11) Edukacji, oświaty i wychowania: a) Gdański Fundusz Młodego Gdańszczanina, 16) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: a) Gdański Fundusz Seniora, 21) Wspierania rozwoju społeczności lokalnej a) Gdański Fundusz Sąsiedzki” w formie regrantingu.

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej urzędu: Wyniki konkursu.

Reklama