Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Poznań. Trwa konkurs dotacyjny: Ochrona i promocja zdrowia

Reklama
Nabór od 13.02.2018 do 22.02.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)” w 2018 roku. Oferty należy składać do 22 lutego 2018 r.

Zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli 70 000 zł,

2. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka 50 000 zł,

3. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym 40 000 zł,

4. Promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywiania 40 000 zł,

5. Utworzenie i działalność grupy wsparcia dla osób z otyłością 20 000 zł,

6. Promocja honorowego dawstwa krwi, dawstwa szpiku i organów 30 000 zł,

7. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób mieszkańców Poznania 100 000 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama