Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Poznań. Trwa konkurs dotacyjny: "Łaźnia miejska i strefa pomocy doraźnej"

Reklama
Nabór od 13.02.2018 do 22.02.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 r. Oferty należy składać do 22 lutego 2018 r.

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

"Łaźnia miejska i strefa pomocy doraźnej" tj. zapewnienie osobom bezdomnym możliwości korzystania na terenie Poznania z zabiegów higienicznych, niezbędnych środków higienicznych, odzieży na wymianę oraz dodatkowo z innych form wsparcia doraźnego - planowane wydatki 200 000,00 złotych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama