Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Poznań. Konkurs dotacyjny: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Nabór od 13.02.2018 do 27.02.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r. Oferty należy składać do 27 lutego 2018 r.

Rodzaj zadania publicznego: Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 200 000,00 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs