Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Poznań. Konkurs dotacyjny: Ochrona i promocja zdrowia

Reklama
Nabór od 13.02.2018 do 26.02.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert nr 41/2018, na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)" wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 r. Oferty należy składać do 26 lutego 2018 r.

Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zadań

Zadanie 1. Aktywni i zdrowi:

 1. Cel zadania: wdrożenie i realizacja działań o charakterze prozdrowotnym, zwiększających aktywność fizyczną, oraz przeciwdziałających chorobom cywilizacyjnym (takim jak np. otyłość, wady postawy) u mieszkańców Rataj, Żegrza i Chartowa w Poznaniu;
 2. Beneficjenci zadania: osoby, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkujące rejon Rataj, Żegrza i Chartowna (os. Piastowskie, Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej, Rzeczypospolitej, Lecha, Czecha, Rusa, Tysiąclecia, Polan, Stare Żegrze, Orła Białego, Jagiellońskie, Powstań Narodowych, Oświecenia); minimum 395 osób;
 3. Sposób realizacji zadania:
  1. rodzaje działań:
 • zajęcia fizyczne takie jak np. aerobik, zumba, callanetics, fitness, trening funkcjonalny, itp. – dla min. 320 osób.,
 • zajęcia z zakresu profilaktyki bólów kręgosłupa i pleców – prowadzone przez fizjoterapeutę – dla min. 75 osób,
 • wykłady i konsultacje uczestników (beneficjentów) z dietetykiem,
 • pomiary składu ciała przy użyciu analizatora składu ciała na różnych etapach realizacji projektu;
  1. sugerowany podział i czas trwania zajęć:
 • zajęcia fizyczne – 2 x w tygodniu po 1,5 godz. lub jeśli w podziale na grupę kobiet i mężczyzn to po 45 min.,
 • z zakresu profilaktyki bólów kręgosłupa i pleców – 1 x w tygodniu po1,5 godz. lub jeśli w podziale na grupę kobiet i mężczyzn to po 45 min.;
 1. Termin realizacji zadania: maksymalnie od 16 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
 2. Maksymalny koszt realizacji zadania nie może przekraczać kwoty 244 820,00 zł;
 3. Inne istotne warunki realizacji zadania:
 • preferowane miejsca prowadzenia zajęć: domy kultury i placówki kulturalne Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Młodych” lub inna lokalizacja dogodna dla beneficjentów,
 • możliwość zakupu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć drobnego sprzętu (np. wagi diagnostycznej do pomiaru składu ciała, gum ćwiczebnych), a także pokrycia kosztów wynajmu sal oraz kosztów promocji i obsługi zadania.

Zadanie 2. Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości:

 1. Cel zadania: zapobieganie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu u kobiet poprzez edukację oraz bezpłatne ćwiczenia mięśni dna miednicy;
 2. Beneficjenci zadania: kobiety w różnym wieku (w tym nastolatki i seniorki), kobiety ciężarne i po porodzie – mieszkanki Rataj, Żegrza i Chartowa w Poznaniu;
 3. Sposób realizacji zadania:
 1. rodzaje zajęć:
 • warsztaty informacyjno-edukacyjne na temat niewydolności mięśni dna miednicy oraz profilaktyki i radzenia sobie z wysiłkowym nietrzymaniem moczu,
 • ćwiczenia wspomagające pracę oraz wydolność mięśni dna miednicy,
 1. sugerowany podział i czas trwania zajęć:
 • podział uczestniczek na 3 grupy: kobiety ciężarne i w okresie okołoporodowym, kobiety do 50 r. ż. oraz powyżej 50 r. ż. (każda grupa min. po 10 osób),
 • ćwiczenia dla każdej z 3 grup 2 x w tygodniu,
 • dwugodzinne warsztaty informacyjno-edukacyjne 1 x w miesiącu;
 1. Termin realizacji zadania: maksymalnie od 16 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
 2. Maksymalny koszt realizacji zadania nie może przekraczać kwoty 64 600,00 zł;
 3. Inne warunki realizacji zadania:
 • preferowane miejsce realizacji zadania to DOM Kultury „Orle Gniazdo” na os. Lecha lub inna lokalizacja dogodna dla beneficjentów,
 • możliwość zakupu niezbędnych do przeprowadzenia zajęć materiałów i drobnego sprzętu do ćwiczeń, a także pokrycia kosztów wynajmu sal na warsztaty i do przeprowadzenia ćwiczeń, a także promocji i obsługi zadania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama