Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Opole. Konkurs dotacyjny: Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

Nabór od 14.02.2018 do 26.02.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018 roku zadań publicznych z działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Oferty należy składać do 26 lutego 2018 r.

Strategia Promocji Marki Opole Do Roku 2022

Cel 1 Promocja miasta o zasięgu ponadregionalnym w ramach realizacji strategii Promocji Marki Opole do roku 2022.

  • Działania:
    • Organizacja wydarzeń i inicjatyw promujących Opole o zasięgu ponadregionalnym.

Wnioski proszę składać wyłącznie za pomocą Generatora ofert:

https://opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Termin składania wniosków i potwierdzeń upływa dnia 26 lutego 2018 r. godz. 15.30.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs