Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Świdwin. Nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach Projektu Grantowego

Reklama
Nabór od 19.02.2018 do 19.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” informuje o możliwości składania wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w ramach Zakresu Tematycznego IV Wzmocnienie Kapitału Ludzkiego i w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru.

Zakres Tematyczny IV Wzmocnienie Kapitału Ludzkiego

Numer konkursu: 1/2018/G

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Planowane do realizacji zadania: Kursy/doradztwo/szkolenia w tym wyjazdy studyjne wzmacniające kapitał społeczny.

Numer konkursu: 2/2018/G

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmiany klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Planowane do realizacji zadania: Imprezy aktywizujące mieszkańców, mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego.

Zakres Tematyczny III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

Numer konkursu: 3/2017/G

Zakres tematyczny operacji: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Planowane do realizacji zadania: Działania promujące obszar LGD, w tym turystykę, produkty i usługi lokalne

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów, Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu oraz formularz umowy o powierzenie grantu udostępnione są na stronie Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego” www.lgd-swidwin.org.pl – zakładka „Ogłoszenia o naborach”. Wszelkie pytania należy składać w Biurze Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”. Pytania należy kierować na adres email: biuro@lgd-swidwin.org.pl lub telefonicznie: 94 36 500 88, tel. kom. 723 319 975.

Pobierz

Reklama