Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Reklama
Nabór od 01.01.2021 do 31.12.2021 17:13
Fundacja Energa
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Fundacja Energa, realizując swoje główne cele wynikające ze statusu Fundacji, udziela wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Priorytetem dla Fundacji są wnioski o pomoc pracownikom Grupy Energa i ich bliskich.

Prośby o pomoc kierowane są do Fundacji ENERGA wyłącznie drogą pisemną (list, mail), na adres: kontakt:

1. W przypadku osób fizycznych rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski, zawierające komplet dokumentów:

a) pismo przewodnie wraz z uzasadnieniem kierowane do Zarządu Fundacji (prośba),
b) oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym,
c) dokumentacja potwierdzająca stan zdrowia opisany w liście tj. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie i in.,
d) podpisana deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Nie wymagamy oryginałów dokumentów

2. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa nadają zdolność prawną, rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski tych osób, które prowadzą działania dobroczynne, charytatywne, społecznie użyteczne, w sposób szczególny organizacji pożytku publicznego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści formułowanej prośby zachęcamy do kontaktu z naszym biurem. Zobacz również Formularz rozliczenia darowizny

Ważne:

W przypadku, gdy wartość darowizn otrzymanych od Fundacji ENERGA, w ciągu 5 lat poprzedzających rok otrzymania ostatniej darowizny od Fundacji ENERGA, przekroczy kwotę 4902 zł, obdarowany jest zobowiązany do zapłaty na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego podatku od darowizny.

Reklama