Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 01.01.2021 do 31.12.2021 17:13
Fundacja Energa
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Fundacja Energa, realizując swoje główne cele wynikające ze statusu Fundacji, udziela wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Priorytetem dla Fundacji są wnioski o pomoc pracownikom Grupy Energa i ich bliskich.

Prośby o pomoc kierowane są do Fundacji ENERGA wyłącznie drogą pisemną (list, mail), na adres: kontakt:

1. W przypadku osób fizycznych rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski, zawierające komplet dokumentów:

a) pismo przewodnie wraz z uzasadnieniem kierowane do Zarządu Fundacji (prośba),
b) oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym,
c) dokumentacja potwierdzająca stan zdrowia opisany w liście tj. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie i in.,
d) podpisana deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Nie wymagamy oryginałów dokumentów

2. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa nadają zdolność prawną, rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski tych osób, które prowadzą działania dobroczynne, charytatywne, społecznie użyteczne, w sposób szczególny organizacji pożytku publicznego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści formułowanej prośby zachęcamy do kontaktu z naszym biurem. Zobacz również Formularz rozliczenia darowizny

Ważne:

W przypadku, gdy wartość darowizn otrzymanych od Fundacji ENERGA, w ciągu 5 lat poprzedzających rok otrzymania ostatniej darowizny od Fundacji ENERGA, przekroczy kwotę 4902 zł, obdarowany jest zobowiązany do zapłaty na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego podatku od darowizny.

Reklama