Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Nowe projekty na polsko-niemieckim oraz polsko-słowackim pograniczu

W drugiej połowie lutego 2018 r. Komitety Monitorujące: Programu Interreg Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia - Polska oraz Programu Interreg Polska - Słowacja zatwierdziły do realizacji nowe projekty.

Program Interreg Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia - Polska

20 i 21 lutego 2018 r. w Loecknitz Komitet Monitorujący Programu Interreg Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia - Polska zatwierdził do realizacji 8 projektów zgłoszonych w czwartym naborze wniosków. Łączna wartość dofinansowania tych projektów wynosi ponad 8 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dużym zainteresowaniem wnioskodawców cieszył się obszar współpraca transgraniczna, w którym wybrano 7 projektów. Inicjatywy te będą wspierać m.in. współpracę służb ratowniczych oraz bezpieczeństwa, badania i innowacyjną diagnostykę w okulistyce oraz onkologii, a także przyczynią się do zwiekszenia aktywności zawodowej młodych ludzi na poziomie lokalnym.

Dodatkowo, Komitet wybrał jeden projekt z obszaru rozwój bioróżnorodności. Przedsięwzięcie to przyczyni się do poprawy stanu siedlisk rzecznych oraz zwiększenia drożności rzek, dopływów Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego.

Kolejne Posiedzenie Komitetu odbędzie się w maju 2018 r. Komitet wybierze wtedy projekty w obszarze edukacji.

12 kwietnia 2018 r. rozpocznie się nabór wniosków na projekty inwestycyjne w portach i przystaniach oraz inwestycje, które likwidują deficyty transgranicznej sieci drogowej. Jednocześnie o dofinansowanie starać się będą mogły projekty służące wspólnemu utrzymaniu i rozwoju bioróżnorodności oraz tworzeniu i utrzymaniu szlaków turystycznych. Wnioski można składać do 14 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu.
 

Program Interreg Polska - Słowacja

21 lutego 2018 r. zdecydowano o dofinansowaniu 33 nowych mikroprojektów w programie współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja.

Mikroprojekty otrzymają 2,1 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjentami są polskie i słowackie gminy, miasta, instytucje kultury, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Programu.