Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Program Polska – Saksonia: 3,5 mln euro na projekty z zakresu edukacji i współpracy oraz...

Reklama
Program Polska – Saksonia: 3,5 mln euro na projekty z zakresu edukacji i współpracy oraz nowe nabory
Nabór od 06.03.2018 do 31.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Komitet Monitorujący Programu Interreg Polska - Saksonia zdecydował pod koniec lutego 2018 r. o udzieleniu wsparcia pięciu projektom. Wybrane przedsięwzięcia dotyczą edukacji transgranicznej oraz współpracy partnerskiej i potencjału instytucjonalnego. Najbliższy nabór dla projektów III osi priorytetowej „Edukacja transgraniczna” zostanie otwarty w kwietniu 2018 r.

Ósme posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 odbyło się 27 lutego 2018 r. w Klasztorze St. Marienstern w Panschwitz–Kuckau (k. Bautzen).

Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone projekty współpracy polsko-saksońskiej z zakresu edukacji transgranicznej oraz współpracy na rzecz bezpieczeństwa oraz ekologii. Dofinansowanie uzyskały projekty, które planują zrealizować przedsięwzięcia dotyczące m.in. wzbogacenia oferty edukacyjnej dla uczniów szkół i przedszkoli z pogranicza, integracji lokalnej społeczności, poprawy bezpieczeństwa m.in. poprzez dofinansowanie ćwiczeń i doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych, ochrony zasobów wodnych w zlewni Nysy Łużyckiej oraz współpracy podmiotów i mieszkańców na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

Łącznie na projekty KM przeznaczył 3 586,580 euro.

W trakcie posiedzenia Komitet Monitorujący przyjął także plan naborów w 2018 r., plan działań informacyjno-promocyjnych na 2018 r. oraz zmiany w podręczniku programu.

Najbliższy nabór w ramach III osi priorytetowej „Edukacja transgraniczna” zostanie otwarty w kwietniu 2018 r. (dokładna data zostanie podana w najbliższych dniach). Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do końca czerwca 2018 r.;

W ramach IV osi „Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny” nabór zostanie przeprowadzony w terminie 1 – 29 czerwca 2018 r.

W ramach naborów do dyspozycji potencjalnych beneficjentów cała dostępna alokacja w ramach III i IV osi priorytetowej (łącznie ok. 8,7 mln euro z EFRR).

Reklama