Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Toruń. Konkurs dotacyjny: Organizacja przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej pn. „Toruński Tydzień Tolerancji” II tura

Nabór od 06.03.2018 do 15.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, upowszechniania oraz ochrony wolności i praw człowieka: Organizacja przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej pn. „Toruński Tydzień Tolerancji” II tura (z III terminami naboru ofert). Najbliższy termin składania ofert mija 23 marca 2018 r.

Trzy nabory:

1) I nabór - do dnia 23 marca 2018 r.,

2) II nabór - do dnia 30 kwietnia 2018 r.,

3) III nabór - do dnia 15 czerwca 2018 r.

lub do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs