Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

III konkurs dotacyjny: Ochrona i promocja zdrowia

Nabór od 07.03.2018 do 28.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku. Oferty należy składać do 28 marca 2018 r.

Rodzaje zadań publicznych zgłaszanych do otwartego konkursu ofert:

  1. Rehabilitacja i wsparcie dla osób po zabiegach laryngektomii.
  2. Pomoc psychologiczna dla osób w stanie kryzysu psychicznego.
  3. Zagrożenia psychospołeczne wynikające z codziennego użytkowania nowoczesnych technologii – Internetu, przez dzieci i młodzież – szkolenia/konferencje/warsztaty dla rodziców/opiekunów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs