Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Szczecin. #mikroDOTACJE 2018 - złóż wniosek i otrzymaj wsparcie finansowe na własną inicjatywę

Reklama
Nabór od 07.03.2018 do 21.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Celem programu jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych. Zdobądź środki finansowe na organizację i prowadzenie małej inicjatywy, zwiększając zaangażowanie społeczne wśród mieszkańców Szczecina. Szczegółowe informacje: http://mikrodotacje.pl/.

Program #mikroDOTACJE2018 to kontynuacja, rozpoczętego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin na zasadach regrantingu. Operatorem środków finansowanych jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

Celem programu w roku jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również służące zwiększeniu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz społeczności lokalnych. Za pomocą środków finansowanych na organizację i prowadzenie małych inicjatyw, zwiększających społeczne zaangażowanie, rozbudzamy nowe inicjatywy i możliwości wśród mieszkańców Szczecina.

W roku 2018 na realizację inicjatyw przeznaczonych zostało 85 000 zł co pozwoli na sfinansowanie minimum 43 mikrodotacji po średnio 2 000 zł każda. Tematyka działań organizacji może być dowolna – od organizacji spotkań po wydarzenia w przestrzeni miasta. Każdy pomysł wart jest realizacji a często niewielkie środki finansowe mogą rozbudzić duże działania, które kształtują nasze miasto czy podwórko. W ramach programu mikroDOTACJE wsparciem finansowym mogą być objęte inicjatywy i działania, które spełniają m.in. następujące warunki: mieszczą się w zakresie działań pożytku publicznego, określonym w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, inicjują nowe działania na rzecz odbiorców, nie finansują, nie współfinansują i nie łączą się z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin (w tym, m.in. Szczeciński Budżet Obywatelski), nie stanowią wkładu finansowego i merytorycznego do już realizowanych zadań publicznych finansowych ze środków Gminy Miasto Szczecin lub innych działań finansowanych ze źródeł publicznych. Takie kryteria pozwolą na większe rozbudzanie aktywności i wprowadzania nowych rozwiązań dla mieszkańców Szczecina.

1 NABÓR WNIOSKÓW: 1-21.03. 2018. OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU: 29.03.2018.

REALIZACJA INICJATYW: 1.04.2018-31.07.2018 .

WSZYSTKIE INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE: http://mikrodotacje.pl/

ZAPRASZAMY do składania wniosków i kontaktu!

Program #mikrodotacje2018 współfinansowany ze środków Miasta Szczecin.

Reklama