Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs MSiT: Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i...

Konkurs MSiT: Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży
Nabór od 08.03.2018 do 31.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2018”. Oferty należy składać do 31 października 2018 r.

Minister Sportu i Turystyki w roku 2018 przyznaje, w ramach posiadanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwanego dalej „FRKF”, dofinansowanie na realizację zadań z obszaru szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, zwanych dalej „ACSS”, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, zwanych dalej „WCSS” i Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych, zwanych dalej „OSSM LZS”.

Celem Programu jest:

1) zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do udziału we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym w sportach i konkurencjach indywidualnych ujętych w programie igrzysk olimpijskich, uniwersjad oraz akademickich mistrzostw świata.

2) awans reprezentacji Polski w klasyfikacjach: medalowej i punktowej na międzynarodowych zawodach mistrzowskich.

Dofinansowanie szkolenia zawodników odbywać się będzie niezależnie od ich udziału w innych zadaniach zleconych przez Ministra, z uwzględnieniem uczestnictwa zawodnika tylko w jednej akcji w danym czasie z wyłączeniem przypadków, gdy dofinansowanie nie obejmuje tych samych kosztów rodzajowych.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym, działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim, wojskowym lub wiejskim, zwane dalej „stowarzyszeniami”.

Wnioski należy składać do 31 października 2018 r. osobiście w siedzibie MSiT, lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa.

O terminie wpływu wniosku decyduje data złożenia lub data stempla pocztowego.

Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres wnioskodawcy oraz nazwę zadania z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – ACSS / WCSS / OSSM LZS”.

Wniosek podlega rozpatrzeniu nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu do Ministerstwa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSiT: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.