Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Łódź. Konkurs dotacyjny: Promowanie zdrowia i edukacje zdrowotna

Nabór od 13.03.2018 do 24.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na promowaniu zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi. Termin składania ofert mija 24 marca 2018 r.

Nazwa zadania będącego przedmiotem konkursu ofert.
Promowanie zdrowia i edukacja zdrowotna mieszkańców Łodzi, poprzez:

  1. promowanie zdrowego stylu życia oraz edukację zdrowotną, w tym edukację w zakresie pierwszej pomocy kierowaną w szczególności do społeczności szkolnej (uczniowie, opiekunowie uczniów, pracownicy szkoły);
  2. edukację osób oczekujących narodzin dziecka (edukacja przedporodowa i przygotowująca do pełnienia roli rodzica);
  3. edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki chorób onkologicznych;
  4. organizację wydarzeń (kampanie, konferencje) służących poprawie świadomości zdrowotnej;
  5. organizację zajęć aktywności fizycznej dla osób starszych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs